Læringsmateriale

KomDigital tilbyder kompetenceløft til virksomheder. På siden her finder du en samling af læringsmaterialer såsom videoer, podcasts, tekster og links, hvor du kan få og teste din viden om forskellige emner inden for digitalisering og industri 4.0.

Læringsmaterialer om ny teknologi

Artificial Intelligence

Forstå kunstig intelligens og hvad det kan bruge til.

Augmented Reality

Teknologi som kombinerer den fysiske verden med den virtuelle.

Datadreven Innovation

Udvikling af produkter og virksomheder gennem brugen af data.

Cyber Security

Teknologi som kombinerer den fysiske verden med den virtuelle.

Design Thinking

Din brug og oplevelse af af produkter, tjenester, apps skal indtænkes, når produkter udvikles.

Internet of Things (IoT)

Alle enheder, der er forbundet til internettet og som i nogle tilfælde også kommunikerer med hinanden.

Robotterne kommer...

Se hvordan robotter bliver brugt i forskellige sammenhænge.

User Experience (UX)

UX handler om din oplevelse af brugen af produkter, tjenester, apps osv.

Andre nye teknologier

Her kan du finde flere emner om ny tekonlogi.

Læringsmaterialer om organisation, ledelese og samfund

Agil forretningsudvikling

Når du hele tiden prioriterer og tilpasser din udviklingsproces?

Aktionslæring

Hvordan kan aktionslæring bruges som metode til organisationsudvikling

E-læring

Om digital læring og brugen af nye læringsteknologier.

Kompetenceudvikling

Hvilke krav stiller fremtidens arbejdsmarked til vores kompetencer?

Samfund og ny teknologi

Hvordan bliver fremtidens samfund?

Strategi og ledelse

Om ledelse af organisationer, når ny teknologi skal implementeres.

KomDigital projektet er afsluttet pr. 31/12-22. Hjemmesiden opdateres derfor ikke længere.